The Young Victoria ความรักที่ยิ่งใหญ่ของราชินีวิคตอเรีย

เรื่องย่อ ปี 1837 เจ้าฟ้าหญิงวิกตอเรีย (เอมิลี บลันต์) เป็นที่เรียกร้องของผู้หิวอำนาจ เพราะเหตุว่าคุณกำลังจะตกทอดราชบัลลังก์ต่อจาก กษัตริย์วิลเลียม (จิม บรอดเบนต์) คุณลุงของคุณซึ่งใกล้สิ้นพระชนม์ หนึ่งในผู้หิวอำนาจซึ่งก็คือแม่ของคุณเอง ดูซีรี่ย์EP.ล่าสุด ดุกเชสส์ที่เคนต์ (ไม่แรนดา ริชาร์ดสัน) ที่มาพร้อมที่ปรึกษาจอมมักใหญ่ใฝ่สูง คอนรอย (มาร์ก สตรอง) ทั้งสองรอควบคุมวิกตอเรียเอาไว้จนถึงคุณแทบจะกระดุกกระดิกตัวมิได้